நிரல்பலகைகளை(widgets) வலைப்பூவின் குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டும் காண வைப்பது எப்படி?

நாம் ஒரு நிரல்பலகையை(widget) வலைப்பூவில் நிறுவினால் அது வலைப்பூவின் எல்லா பக்கங்களிலும் காட்சி அளிக்கும்.ஆனால் சில நிரல்பலகைகள் இந்தந்த பக்கங்களில் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நம் மனதில் தோன்றும்.அதற்காகத்தான் இந்த சிறிய பதிவை எழுதுகிறேன்:)
இதற்கு முதலில் நீங்கள் எந்த நிரல்பலகையை குறிப்பிட்ட/முதற் பக்கத்தில் மட்டும் காட்ட விரும்புகிறீர்களோ அந்த நிரல் பலகைக்கு ஒரு பெயரை சூட்டுங்கள்(ஒரே பெயரில் பல நிரல் பலகைகளை வைக்காதீர்).
பின்பு "LAYOUT--->EDIT HTML" செல்லவும்.அங்கு சென்றவுடன் "Expand Widget Templates" என்றதை திருத்தவும்/சொடுக்கவும்.இப்பொழுது நான் சொன்னவாறு நீங்கள் நிரல்பலகைக்கு சூட்டிய பெயரை தேடவும்(Ctrl + F).
நீங்கள் தேடியது கீழ் கண்டவாறு இருக்கும்:-


<b:widget id='HTML3' locked='false' title='நிரல் பலகையின் பெயர்' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>

<b:include name='quickedit'/>
</b:includable>
</b:widget>

இதனை நாம் இப்பொழுது சிறிது திருத்தம் செய்ய வேண்டும கீழே இருப்பது போன்று.
இந்த திருத்தம் நிரல்பலகையை முதற்பக்கம் மட்டும் காண வைக்க:-
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='Widget Title' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>

<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
நான் சிகப்பு மையினால் குறிப்பிட்டதை மட்டும் சேர்க்க வேண்டும்!

இந்த திருத்தம் குறிப்பிட் பக்கத்தில் மட்டும் காண வைத்தல்:-
<b:widget id='HTML3' locked='false' title='Widget Title' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.url == "SPECIFIC_BLOG_POST_URL"'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>

<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>

" SPECIFIC_BLOG_POST_URL" என்ற இடத்தில் நிரல் பலகையை காட்ட விரும்பும் பக்கத்தின் முகவரியைக் குறிப்பிடவும்.

இந்த திருத்தம் முதற் பக்கத்தைத் தவிர மற்ற பக்கத்தில் காண வைத்தல்:-

<b:widget id='HTML3' locked='false' title='Widget Title' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>

<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>

இந்த திருத்தம் நிரல் பலகையை குறிப்பிட்ட பக்கத்தில் மட்டும் மறைத்து மற்ற பக்கத்தில் காண வைத்தல்:-

<b:widget id='HTML3' locked='false' title='Widget Title' type='HTML'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:blog.url != "SPECIFIC_BLOG_POST_URL"'>
<!-- only display title if it's non-empty -->
<b:if cond='data:title != &quot;&quot;'>
<h2 class='title'><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<data:content/>
</div>

<b:include name='quickedit'/>
</b:if>
</b:includable>
</b:widget>
இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயன் உள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன்!

2 கருத்துரைகள்:

மிக்க நன்றி அருமையான விளக்கம் ஆரம்ப காலங்களில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறேன்.
இன்னும் தெரியாதது நிறைய உண்டு. தொடருங்கள். நன்றி. நட்புடன் நிலாமதி

பயனுள்ள பதிவு. அனைவரும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் படி எழுதி உள்ளீர்கள்.

Post a Comment

தமிழ் எழுத

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...