சோக்கா போடு சட்டைய! (நெருப்பு நரிக்கு மட்டும்) :-

Personas  for firefox :-


நான் பார்த்த வரை அதிக நபர்கள் நெருப்பு நரியை (Firefox) மட்டுமே உபயோக்கிக்கிரார்கள். அதற்கு காரணம் மற்ற உலாவிகளை விட இது நிறைய வசதிகளை பெற்றுள்ளதுதான்! சரி இப்பொழுது விசயத்திற்கு வருவோம்.
நான் இப்பொழுது கூறப்போகும் தளமானது உங்கள் நெருப்பு நரியை மாற்றி அமைக்கும்.அதாவது உங்களுக்கு பிடித்த நடிகர்கள்,  நடிகைகள், இயற்கை காட்சிகள் என எதை வேண்டுமானாலும் உங்கள் நெருப்பு நரிக்கு உடுத்திக் கொள்ளலாம். இது நெருப்பு நரியை மேலும் கவர்ச்சியாக்கும். இதனை நிறுவுவதும் மிக சுலபம்.

கவனிக்க:- நாம் பொதுவாக நெருப்பு நரிக்கு உடுத்தும் சட்டையானது நெருப்பு நரியின் பொத்தான்,நாடா (tab) என அனைத்தையும் மாற்றி விடும். ஆனால் இந்த வகையான சட்டையானது (theme) உலாவியில் உள்ள எதையும் மாற்றாமல் உலாவியின் பின் புறத்தில்  ஒரு புதிய பொலிவினை  தரும் (உதாரணத்திற்கு மேலே உள்ள படத்தை பார்க்கவும்).