உங்களின் வலைப்பூவை தேட ஒரு விட்ஜெட்:

இந்த விட்ஜெட் உங்களின் வலைப்பூவை தேட உதவும்......சொடுக்கி இன்ஸ்டால் செய்யுங்கள்.
Search box for blogger

இதில் size="20" என்பது அந்த விட்ஜெட்டின் வடிவத்தை குறிக்கும்.(எ.கா)ஐம்பது என்று குறிப்பிட்டால் அந்த விட்ஜெட் பெரியதாக காணப்படும்.

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

தமிழ் எழுத

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...