உங்களது தொடக்கப் பட்டியலை (start menu) வேகமாக்குவது எப்படி?

என் முதல் நிகழ்படம் பயிற்சி (video tutorial) இது. இதில் உங்களின் கணினியில் உள்ள தொடக்கப் பட்டியலை (start menu) எப்படி வேகமாக்குவது? என்று கூறியுள்ளேன். இந்த நிகழ்படம் பயிற்சி அனைத்தும் இரண்டு நிமிடம் மட்டுமே திரையாகும் அதுவும் தமிழில்:)

தமிழில்:-you tube இணைப்பு :- http://www.youtube.com/watch?v=bV4eDuCa1F0
தரவிறக்கம் செய்ய :- http://www.box.net/shared/t7qdk1jm33
உங்களது தளத்தில் ஒளிபரப்ப:-

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bV4eDuCa1F0&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bV4eDuCa1F0&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
ஆங்கிலத்தில்:-You tube இணைப்பு:- http://www.youtube.com/watch?v=OlfZuiGcXTo
தரவிறக்கம் செய்ய :- http://www.box.net/shared/oa06qbz5qx
உங்களது தளத்தில் ஒளிபரப்ப :-

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/OlfZuiGcXTo&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/OlfZuiGcXTo&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

7 கருத்துரைகள்:

Is this your first video? Did you make this yourself? It's a nice one, can you tell me what software you have used? Thanks.

//Raam
Is this your first video? Did you make this yourself? It's a nice one, can you tell me what software you have used? Thanks.//

yes i made it myself but the tutorial was given by my brother. For this video tutorial ive used camtasia 6

Really good and very usefull . thanx on behalf of computer ignorants.

//Zakir Hussain
Really good and very usefull . thanx on behalf of computer ignorants.//

Thanks for your comment zakir hussain.

விளக்கமான தகவல். அருமை.

//முனைவர்.இரா.குணசீலன்
விளக்கமான தகவல். அருமை.//

நன்றி நண்பரே!

your post is very useful to me

Post a Comment

தமிழ் எழுத

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...