இணைய இயக்குத்தளங்கள்(online os) ஓர் பார்வை

இணைய  இயக்குத்தளத்தின் மூலம் ஒரு சொந்த இயக்குத்தளத்தை இணையத்தில் உருவாக்கலாம்.இதில் நமக்கு தேவையான அனைத்து மென்பொருள்களும் ஒருங்கிணைந்து உள்ளன.இது நாம் சாதாரணமாக பயன்படுத்தும் இயக்குத்தளம்(os) போன்றது.கீழ்கண்ட இணைய முகவரிகளின் வாயிலாக உங்கள் இயகுத்தளங்களை உருவாக்கிக் கொள்ளலாம்.

Eyeos:-
g.ho.stஇந்த இரண்டு இயக்குத்தளங்களும் மேகக் கணியத் தொழில்நுட்பம்(cloud computing) வழியாக செயல்படுகின்றது.

2 கருத்துரைகள்:

Dear cp,

Really good information
Keep up ur good work
WISH YOU A HAPPY NEW YEAR!!!
YOUR ALL DREAMS COME TRUE IN 2010!!!
GOOD LUCK!!!

Post a Comment

தமிழ் எழுத

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...